Fluefiskern.no

logo
Checkout

Rundt April/Mai er jeg ekstra oppmerksom og på utkikk etter tegn til de første strandrekene og sandrekene. De har akuratt begynt sin vandring opp fra oppholdstedene nede på dypere vann.


* Man ser gjerne de første strandrekene på veldig grunt vann. Helt innerst i buktene mellom steiner og tang eller i rekebassengene. Så grunt som 5 cm vann piler de rundt.


* Rekebasseng er "dammer" eller mindre gruntområder hvor vannet ligger igjen etter høyvann. Viktig her at dem ikke tørlegges under lav-vann. Det ser ut til at strand-rekene holder seg unna slike "feller". De vandrer også ut igjen på dypt vann hvis dem merker at vannstanden blir for lav. Strandreke kommer tilbake til de samme bassengene, år etter år. Et "tidlig -rekebasseng", er ofte i nærheten av dypt vann. Områder hvor rekene kommer senere, henger ofte sammen med at dypet, 15-20+ meter, er lengre ute.  


* Sandrekene finner man gjerne i bukter med ren sand, ikke mudder. Er det Ålegress på mudderbaken er det annderledes. Her kan du finne sandreker. Det øverste laget av bunnen er ofte hardere da Ålegresset binder sedimentene i mudderet, sanden/små stein blir liggende øverst. Perfekt sandreke habitat.

Fiskeplassene jeg søker.

Jeg har jo mine faste gode rekeplasser. De begynner sin vandring så fort det blir litt varmere i vannet. Temperaturen bør komme opp i + 8 grader og det bør være frostfrie netter.


Jeg ser etter bukter med mye tang, store og små steiner helt innerst i buktene eller jeg oppsøker reke-basseng.


Det er gjerne en eller flere dype renner som går helt inn til de grunne partiene. I disse "dype" rennene vandrer rekene opp mot gyteplassene. Dette vet sjøørreten godt og jager ofte søkende rundt her. Sjekk sjø-kart på Gulesider. Her kan du se om det er dypt tett på utsiden av bukten du søker etter reker.


Veldig ofte har du en typisk god sjøørretplass rett på utsiden av et rekebasseng. Det er ikke tilfeldig. Rekene kan vandre opp og ned fra dypt til grunt vann i påvente av varmere vann. De må vandre opp for å kjenne på vann temperaturen. Er det for kaldt, går turen ned igjen. Tenk deg da tusenvis av reker som vandrer opp og ned i en periode. Hvor tror du fisken er da?


Derfor liker jeg rekeplasser hvor avstanden til dypt vann er kortes mulig. Her vil du mest sannsynelig ha en tidligplass for reker. Er det i tillegg Ålegress i utkanten av bukta, kan reke finne på å ligge i ro her til vanntemeraturen øker.

Her ser du en typisk god strandrekeplass. Ganske dyp kanal, 5-10 meter, som går innover i bukta. Helt inne i bukta finner du masse store og små steiner som er dekket med tang.

Strandreke

Foto: Eivind Berulfsen                             Les mere om strandrekene her

bukter7

Utstyrsvalg

Jeg har med meg en Intermediate line og en flyteline til nattfiske m/Gurgler.


* Sjekk ut min flueboks her 


* les mer om mine flueliner her 


* les mer om fortom her 

sandrekeny

Foto: Eivind Berulfsen                              Les mere om sandrekene her

Strandreke

vår-yre reker

Sandreker

Reke basseng
Sjo kart

Rekebasseng

Rekebasseng

Dypere vann

Dypere vann

Dypere vann

Ålegress

Store steiner

nfisklogo
Instagramlogo

Følg meg på instagram

patagonia-fish-logo
Guideline-Reach-Reel-01
youtube

Bli et YouTube medlem

  Ny stang og snelle til gjedde fra Guideline

winston logo

Min fluestang til sjøørretfiske

         Mine vadere

Sponsorer

redigton

Min fluesnelle til sjøørretfiske

CND-Logo

      Ny stang til sjøen!

org.nr. 99 57 98 115    oppdatert 26.01.2024

youtubereklame