Fluefiskern.no

logo

Byttedyr: 

- Stingsild svømmer rundt i store stimer gjerne i havneområder eller rundt bryggeannlegg, de er helt sølvblanke.

- Tanglopper og tanglus har stor betydning for sjøørreten.

- Tobisen er i sluttfasen av gytingen. En meget inntressant tid å lete etter gjeldfisk på sandflekkene. Eggende til Tobisen klekker etter 10 dager og larvene går i dvale. NB! Hvis det dukker opp en storm i disse tider kan Tobislarvene bli gravd opp igjen av uværet og sjøørreten kan bli meget selektive og fisket kan bli utfordrende. Her kan du fiske med "Lille Mysis" eller andre små hvite transparente fluer som "Fnugget uv/hvit".  

tobis

Man kommer jevnlig i kontakt med sjøørretsmolt i disse kalde månedene, gjerne i store stimer, de har som oftes faste oppholdssteder vinterstid, selv kjenner jeg godt til de plassene i mine områder, jeg prioritere å holde meg mest mulig unna da jeg vet de hugger iverig etter flua. Det trenger nødvendigvis ikke være brakkvann for å treffe på disse stimene. Vinterfiske er ofte preget av små sjøørret, får jeg flere en 4-5 små fisk velger jeg gjerne å flytte meg eller jeg tar en pause for å se om smolten evt. vandre videre.

Tips: 

- Nå gjelder det å lete etter fisk. Man kan reise inn i store bukter for å lete opp stingsildstimene eller reise ut for fiske av sandbankene hvor Tobisen gyter.

- Kommer det en kraftig vinterstorm kan tobis yngel, om Tobisen har gytt, bli gravd opp av tidevann og urolig sjø. Sjøørreten kan meske seg i forsvarsløse små Tobis yngel.  
neste måned, februar.

Fiskeplasser:

- Jeg leter gjerne opp plasser jeg har sett tobis. Større sandbanker på en 2-5 meters dybde i kombinasjon med tidvansstrømmer huser ofte tobis. Tobisen liker også større bukter med sand. Gjerne bukter som har dypere basseng tett inntill land.

- Stingsild stimene er ofte inne i bukter og kan fort gi deg et godt fiske på denne tiden. Sjansen for å treffe på store stimer med små sjøørret er stor. Får du mange slike småtasser tett etter hverandre kan det være greit å flytte seg eller ta en pause for å se om de svømmer videre. Det trekker ofte overspringere inn til disse stingsildstimene. Man kan virkelig være heldig å treffe på noen flotte fisker.

Fluevalg: 

- En hvit Jiggy UV2, er en flue jeg har fisket mye med og er en god Tobis imitasjon.

- En stingsild-flue er også fint å ha da det ofte er store mengder stingsild stimer i vinterdrakt langs kysten. Her har jeg nå valgt å fiske med Cripple Magnus, et nytt mønster fra min side.

- En flue jeg ofte setter på er en Orange eller Rosa Lady. Rosa er en farge som kan trigge fisken til hugg på denne tiden hvor vannet er kaldt.

- Lopper! IKKE glem å ha lopper i flueboksen! Dette er meget effektive fluer i kalde januar dager.


 - Følg med hvordan flueboksene mine ser ut fra måned til måned her

januar - Tobis tider

januar02
loppa3stk
Jiggy UV2 hvit
januar05
januar06

Line valg:

- Disse sandbankene, hvor tobisen gyter, bruker å ligge på en 2-4 meter dybde. Så her kan man mere en gjerne fiske med intermediate. Få flua litt ned og gjerne rett over bunnen. Er det tobis der, vil du helt klart ha mulighet til å treffe på en sjøørret.


les mer om linene jeg bruker her

nfisklogo
Instagramlogo

Følg meg på instagram

patagonia-fish-logo
SA Volantis Camo
logo

Bli en patreon supporter

  Nye Volantis Camo SA

winston logo

        Min fluestang

         Mine vadere

Sponsorer

redigton

        Min fluesnelle

org.nr. 99 57 98 115    oppdatert 29.02.2021

youtubereklame