Et sund er ofte et aktraktivit jaktområde for sjøørret. I Sund det er mye tidevannstrømmer, kan sjøørreten ha faste plasser de liker å stille seg opp på. Litt det samme en brunørret gjør i elv. Jeg har mange ganger kastet flua ut på de samme "hot spotsene" og fått kontakt med sjøørret. Jeg er overbevist om at sjøørreten har faste steder den er å jakter byttedyr på. Det kan virke som disse plassene blir hyppig besøkt av flere fisker. Dette har jeg sett gang på gang. Små lopper, tanglus, mysis, kutlinger og stingsild blir ofte tatt av tidevannet og snappet opp av sjøørret. Eller tobis som jakter aktivt rundt etter byttedyr. Sjøørreten jakter også her etter tobis. Særlig under perioden tobisen gyter, i Jan/feb.

Sund

sund07

Bildet over; Over ser dere et trangt sund. Det er dypt og du får en sterk strøm her under tidevannsbytte. Du vil legge merke til at de fleste plassene jeg fisker på har en eller flere slike sandflekker i nærheten og det er jo ikke uten grunn.

sund04

Bildet over; Her ser dere et annet godt eksempel på et sund. Det er forholdsvis grunt på et par av stedene noe som gir veldig fart i vannet under tidevannsbytte. Dette tidevannet soper med seg byttedyr. På slike plasser bruker jeg å notere meg hvordan plassen ser ut på høyt eller lavt vann. Ser jeg større steiner eller skjær som ligger midt i eller inntill land blir dette hot spots. Her vil byttedyrene søke tilflukt, gjerne i strømlommene som oppstår bak disse store steinene eller skjærene. Jeg har plasser som fisker bedre når tidevanns-strømmen går en bestemt vei. Grunnen til dette er jeg ikke sikker på men det finnes sikkert en forklaring.

Får du ingenting på utadgående vann så prøv deg på innadgående. Jeg hører dette ofta fra "gutta" her hjemme. "Fikk du sjøørret da vannet gikk utover? Ahhh.. det samme har jeg opplevd".

sund03

Bildet over; Nok et trangt sund. Her fisker jeg i endene av sundet. Eller kan vi si munningene? På denne plassen har jeg ikke fått noe sjøørret i selve kanalen, hvorfor vet jeg ikke.

sund09

Bildet over; Her er det skjæret som inntresserer meg. Når vannet presser på her jager sjøørreten rundt skjæret i midten av sundet. Veldig giftig plass. Så fort de første kutlingene eller mysiser dukker opp er dette en skikkelig hot spot.  Til tider kan man se sjøørret oppe å vaker på de samme plassene år etter år. Derfor mener jeg sjøørreten har faste plasser den besøker for å jakte etter de forskjellige byttedyrene. Standplasser? eller skal vi kalle det små tapas restauranter?


- "Hør hør! ..Her severes mysis, tanglus, tangkutlinger og enkelte strandreker i perioden April-Oktober. Vær vennlig å bestill bord 2 dager før for å være sikker på å treffe tidevannet på utadgående vann...."

sund01

Bildet over; Vel, så tar jeg med dette bildet også. Her er det dypt. Opp til 7-8 meter og du finner en stor sandbanke midt i sundet. Her lar jeg ofte flua gå dypt ned før jeg trekker den inn rett over bunnen. Det er også store mengder lopper som holder til på bunnen i de mørke feltene og tidevannet presser godt på når det "flør" her.


Fisket kan være meget godt helt inne ved fastlandet også. Inntill noen store steiner der. Dette er en av mine godt sommerplasser. Rett utenfor ligger havet og det kommer litt kjøligere havstrømmer innom her og gir et lite kaldvann/varmtvann belte som yrer av liv.


neste plass, Ålegressbanker.

nfisklogo
Instagramlogo

Følg meg på instagram

patagonia-fish-logo
Titan_full_intermediate
Sa BFT
logo

Bli en patreon supporter

         Flyte line

       Min "Go to" line

winston logo

        Min fluestang

     Mine vadere/jakke

Sponsorer

redigton

      Min nye fluesnelle

org.nr. 99 57 98 115    oppdatert  13.01.2020

youtubereklame