Finner du et område med ålegress, finner du de fleste byttedyrene her. Ålegress produserer store mengder byttedyr. Sjøørreten vet å utnytte det.  Her vil du ha godt fiske store deler av året og kan også være en typisk vinterplass hvor sjøørreten kommer for å søke opp en og annen tangloppe og tanglus.

Ålegress

Ålegress vokser på sand eller mudderbunn i grunne områder ned til 2-5 meters dybde, hvor det kan danne store undervannsenger.


Ålegressengene er viktige for det biologiske mangfoldet.

Tanglus, tanglopper, kutlinger, stingsild og andre små fiskeyngel søker disse engene for beskyttelse.


Ålegressengene er viktige for fisk på leting etter mat. Sjøørreten passer på å besøke disse plassene ofte.

aalegress04

Tips: Ålegresset er viktig mat for svaner. Ser du svaner som samler seg sammen rundt et spessielt område og dykker ned med halsen, kan det være lurt å ta seg en tur bort dit for å se om det finnes ålegress der.


neste, odder&skjær

aalegress01

2-5 meter dybde.

Ålegress.

Ålegress.

Ålegress.

Ålegress.

Ålegress.

2-5 meter dybde.

uwfoto
nfisklogo
Instagramlogo

Følg meg på instagram

patagonia-fish-logo
Titan_full_intermediate
hover_synk2_synk4
logo

Bli en patreon supporter

org.nr. 99 57 98 115    oppdatert  06.08.2019

youtubereklame