Fluefiskern.no

logo

Farge: Tobis er brunoliven til blågrønn på ryggen og sidene er sølvblanke med et svakt rosa skjær. Den er hvit i buken og har en lang tynn kropp og er noe flat fra sidene. Fisken kan bli opptil 25 cm lang, og er dermed kortere enn Havsilen. Den har ikke svømmeblære. Når den stopper opp synker den litt. Dette kan vi imitere med jevlige inntrekkstopp.

Tobis, små sil Ammodytes tonianus

Levevis: Småsilen graver seg ned i sanden om natten, og når det er fare på ferde. Tobis liker steder med tidevannsstrømmer. Den er også avhenging løs sand for å kunne grave seg ned. Under kraftig vind og bølger jager tobisen aktivt rundt. I tidevannsskille graver de seg ofte ned. Så fort tidevansstrømmen starter igjen, jakter de. Så lenge de ikke jager, graver de seg ofte ned i sandbunnen. Tobisen er en stedbunnen fisk. Der den er født oppholder den seg gjerne gjennom hele livet.

Tobis 21 cm

Formering: Gyteperioden varierer svært med geografisk lokalisering. I Oslofjorden inntreffer den på høstparten mot vinter, i Nordsjøen midtvinters, ved Island på ettervinteren, og i Østersjøen synes bestanden å være delt i en vår- og en annen høstgytende bestand. Eggene er ovalt pæreformede og gytes på sandbunn, hvor hvert enkelt egg fester seg til et sandkorn. Normal klekkingstid er ca. 10 døgn, men pussig nok dukker nyklekte sillarver opp over en periode på mange måneder. Man mener at dette skyldes at mange av sileggene, på grunn av lokale bunnstrømsforhold, blir dekt av sand, og at det da inntrer en «dvaleperiode» i eggenes utvikling. Normal utviklingshastighet gjenopptas når eggene igjen kommer opp til bunnoverflaten. Hos de høstgytende silene i Oslofjorden blir eggene liggende vinteren over før de klekkes. Den våkner av dvale i April/Mai måned. Da graver de seg ut av sanden. I store stimer begynner de å lete etter mat.

Jiggy UV2 hvit

Etter gyting og at eggene har klekt, går de små tobisene i dvale. De lever da av eggplommen under dvalen.


* Tips: Skulle det bli en sterk storm, i kombinasjon med mye tidevann og pålandsvind, kan man oppleve av sjøørreten blir selektiv på Tobis yngel. Tobis-yngelen står da i fare for å bli "gravd opp" av bølger og understrømmer under stormen. I disse periodene, gjerne jan/feb (alt ettersom strøm/temp forhold), kan du oppleve sjøørret som forer seg stappmette på Tobis yngel. Da er det lurt å ha en liten hvit cdc flue eller noe lignende i boksen. Her har jeg valgt å ha Fnugget hvit, i size 8.  

Føde: Om dagen trekker den opp i vannmassene på jakt etter føde. Denne består i en stor grad av planktoniske krepsdyr, små lopper og tanglus men også egg og yngel av fisker – også av egen art – blir spist. I Nordsjøen opptrer lokalt store konsentrasjoner av sil på grunn av tidevannsstrømmene. Disse strømmene samler og fører nemlig med seg særlig store mengder plankton som silene beiter på.

Tobis
Tobis

foto: Eivind Berulfsen

foto: Eivind Berulfsen

foto: Eivind Berulfsen

Mitt valg for å imitere Tobis er hvit Jiggy UV pearl. En flue jeg nå har fisket meg inn på og som fungere meget godt.


neste byttedyr, yngel

Candy Crush
nfisklogo
Instagramlogo

Følg meg på instagram

patagonia-fish-logo
SA Volantis Camo
logo

Bli en patreon supporter

  Nye Volantis Camo SA

winston logo

        Min fluestang

         Mine vadere

Sponsorer

redigton

        Min fluesnelle

org.nr. 99 57 98 115    oppdatert 29.02.2021

youtubereklame