Fluefiskern.no

logo
Checkout

Farge: Tobis er brunoliven til blågrønn på ryggen og sidene er sølvblanke med et svakt rosa skjær. Den er hvit i buken og har en lang tynn kropp og er noe flat fra sidene. Fisken kan bli opptil 25 cm lang, og er dermed kortere enn Havsilen. Den har ikke svømmeblære. Når den stopper opp synker den litt. Dette kan vi imitere med jevlige inntrekkstopp.

Tobis, små sil Ammodytes tonianus

Levevis: Småsilen graver seg ned i sanden om natten, og når det er fare på ferde. Tobis liker steder med tidevannsstrømmer. Under kraftig vind og bølger jager tobisen aktivt rundt. I tidevannsskille graver de seg ofte ned. Så fort tidevansstrømmen starter igjen, jakter de. Så lenge de ikke jager, graver de seg ofte ned i sandbunnen. Tobisen er en stedbunnen fisk. Der den er født oppholder den seg gjerne gjennom hele livet.

Tobis 21 cm

Formering: Gyteperioden varierer svært med geografisk lokalisering. I Oslofjorden inntreffer den på høstparten mot vinter, i Nordsjøen midtvinters, ved Island på ettervinteren, og i Østersjøen synes bestanden å være delt i en vår- og en annen høstgytende bestand. Eggene er ovalt pæreformede og gytes på sandbunn, hvor hvert enkelt egg fester seg til et sandkorn. Normal klekkingstid er ca. 10 døgn, men pussig nok dukker nyklekte sillarver opp over en periode på mange måneder. Man mener at dette skyldes at mange av sileggene på grunn av lokale bunnstrømsforhold blir dekt av sand, og at det da inntrer en «dvaleperiode» i eggenes utvikling. Normal utviklingshastighet gjenopptas når eggene igjen kommer opp til bunnoverflaten. Hos de høstgytende silene i Oslofjorden blir eggene liggende vinteren over før de klekkes. Den våkner av dvale i April/Mai måned. Da graver de seg ut av sanden. I store stimer begynner de å lete etter mat.

jiggyhvit

Mitt valg fremover nå blir Jiggy. En flue jeg ikke har så stor kjennskap til, men jeg vet den er meget effektiv.


neste byttedyr, Ålekvabbe

Føde: Om dagen trekker den opp i vannmassene på jakt etter føde. Denne består i en stor grad av planktoniske krepsdyr, små lopper og tanglus men også egg og yngel av fisker – også av egen art – blir spist. I Nordsjøen opptrer lokalt store konsentrasjoner av sil på grunn av tidevannsstrømmene. Disse strømmene samler og fører nemlig med seg særlig store mengder plankton som silene beiter på.

Tobis
Tobis
nfisklogo
Instagramlogo

Følg meg på instagram

patagonia-fish-logo
SaVolantis
Sa BFT
logo

Bli en patreon supporter

           Flyte line

     Nye Volantis fra SA

winston logo

        Min fluestang

     Mine vadere/jakke

Sponsorer

redigton

      Min nye fluesnelle

org.nr. 99 57 98 115    oppdatert  13.01.2020

youtubereklame