logo1test

Fluefiskern.no

Arter: I norge finnes det mange forskjellige arter. 10 - 12 av disse er relevant som byttedyr for sjøørreten. De er 1-3 cm lange. Utseende: De er alle mere eller mindre gjennomsiktig. Hunnen får et svakt gul orange farge i buken når de bærer egg, noe vi kan imitere i flua vår.

Mysider pungreke

Levevis: Forekommer i alle salte kystmiljøer. Enkelte arter lever i brakvannsområder i nærheten av bekk/elvemunningene. Trives godt i områder med mye mudder, sand og ålegress. Trives ekstra godt i rolige farvann. Vi finner mysider nær kysten året rundt, men de er helt klart mest tallrike på sommeren.

Formering: Begynner i april - mai. Eggende utvikles til ferdige unger inne i rugeposen til hunnen. De slippes ut midt på sommeren. Hunnen kan sette opp til 6 generasjoner til verden i løpet av sommeren.


De gangene sjøørretten jager mysis har jeg fisket med " the sprinkler" i små størrelser. Gjerne size 10-12. Dette har fungert meget godt. Denne flua har fått en fast plass i boksen etter jeg ble fikk se den på Møn turen høsten 2014 av Magnus Riksfjord.


mitt valg av flue : Lille Mysis 


neste byttedyr, børstemark.

mysis.jpg

Foto: Rudolf Svensen                                          

nfisklogo
Instagramlogo

Følg meg på instagram

patagonia-fish-logo
Titan_full_intermediate
Ariflo
logo

Bli en patreon supporter

         Ny glass line

       Min "Go to" line

winston logo

        Min fluestang

     Mine vadere/jakke

    Mine hovedsponsor

redigton

        Min ny snelle

org.nr. 99 57 98 115    oppdatert  2.12.2019

youtubereklame