Fluefiskern.no

logo

Arter: I norge finnes det mange forskjellige arter. 10 - 12 av disse er relevant som byttedyr for sjøørreten. De er 1-3 cm lange.

Utseende: De er alle mere eller mindre gjennomsiktig. Hunnen får et svakt gul orange farge i buken når de bærer egg, noe vi kan imitere i flua vår.

Mysider pungreke

Levevis: Forekommer i alle salte kystmiljøer. Enkelte arter lever i brakvannsområder i nærheten av bekk/elvemunningene. Trives godt i områder med mye mudder, sand og ålegress. Trives ekstra godt i rolige farvann. Vi finner mysider nær kysten året rundt, men de er helt klart mest tallrike på sommeren.

Formering: Begynner i april - mai. Eggende utvikles til ferdige unger inne i rugeposen til hunnen. De slippes ut midt på sommeren. Hunnen kan sette opp til 6 generasjoner til verden i løpet av sommeren.


mitt valg av flue : Lille Mysis

neste byttedyr, børstemark.

mysis.jpg
Lille Mysis size 8
nfisklogo
Instagramlogo

Følg meg på instagram

patagonia-fish-logo
SA Volantis Camo
logo

Bli en patreon supporter

  Nye Volantis Camo SA

winston logo

        Min fluestang

         Mine vadere

Sponsorer

redigton

        Min fluesnelle

org.nr. 99 57 98 115    oppdatert 29.02.2021

youtubereklame