Fluefiskern.no

logo
Checkout

Arter: I norge finnes det mange forskjellige arter. 10 - 12 av disse er relevant som byttedyr for sjøørreten. De er 1-3 cm lange.

Utseende: De er alle mere eller mindre gjennomsiktig. Hunnen får et svakt gul orange farge i buken når de bærer egg, noe vi kan imitere i flua vår.

Mysider pungreke

Levevis: Forekommer i alle salte kystmiljøer. Enkelte arter lever i brakvannsområder i nærheten av bekk/elvemunningene. Trives godt i områder med mye mudder, sand og ålegress. Trives ekstra godt i rolige farvann. Vi finner mysider nær kysten året rundt, men de er helt klart mest tallrike på sommeren.

Formering: Begynner i april - mai. Eggende utvikles til ferdige unger inne i rugeposen til hunnen. De slippes ut midt på sommeren. Hunnen kan sette opp til 6 generasjoner til verden i løpet av sommeren.


mitt valg av flue : Lille Mysis 


neste byttedyr, børstemark.

mysis.jpg
Lille Mysis size 8
nfisklogo
Instagramlogo

Følg meg på instagram

patagonia-fish-logo
SaVolantis
Sa BFT
logo

Bli en patreon supporter

           Flyte line

     Nye Volantis fra SA

winston logo

        Min fluestang

     Mine vadere/jakke

Sponsorer

redigton

      Min nye fluesnelle

org.nr. 99 57 98 115    oppdatert 23.09.2020

youtubereklame