Fluefiskern.no

logo
Checkout

Utseende: Den er mørk/blåsvart på ryggen med blanke sider og hvit buk. 8 - 16 cm lang. Blir ofte kaldt "skarpsild", veldig skarp underbuk.

Brisling Sprattus sprattus

Levevis: Tilbinger det meste av livet nær kysten. Men kan svømme ned til dyp opp mot 100 meter for å søke trygghet.  

I Oslofjorden holder den seg nede på forholdsvis dypt vann mens det ennå er lyst. Da unngår den å bli spist av fugler og fisk som finner byttedyr nær vannoverflaten. Om kvelden/natten svømmer brislingen opp til overflaten for å spise, sammen med krill og en del andre fiskearter i fjorden.


Formering: Gyter på 10-20 metersdyp i mai-juni.

Min favoritt flue: Speykutlingen Holografisk Silverneste byttedyr, tangkutling.

brisling.jpg

Foto: Rudolf Svensen

Speykutlingen
nfisklogo
Instagramlogo

Følg meg på instagram

patagonia-fish-logo
SaVolantis
Sa BFT
logo

Bli en patreon supporter

           Flyte line

     Nye Volantis fra SA

winston logo

        Min fluestang

     Mine vadere/jakke

Sponsorer

redigton

      Min nye fluesnelle

org.nr. 99 57 98 115    oppdatert  13.01.2020

youtubereklame