Fluefiskern.no

logo

Utseende: Den er mørk/oliven på ryggen med blanke sider og hvit buk. 8 - 16 cm lang. Blir ofte kaldt "skarpsild", veldig skarp underbuk. Splittet hale (v-formet).

Brisling Sprattus sprattus

Levevis: Tilbinger det meste av livet nær kysten. Men kan svømme ned til dyp opp mot 100 meter for å søke trygghet.  

I Oslofjorden holder den seg nede på forholdsvis dypt vann mens det ennå er lyst. Da unngår den å bli spist av fugler og fisk som finner byttedyr nær vannoverflaten. Om kvelden/natten svømmer brislingen opp til overflaten for å spise, sammen med krill og en del andre fiskearter i fjorden.

brisling
Speykutlingen

Min favoritt flue: Speykutlingen Holografisk Silver size 6neste byttedyr, tangkutling.

brisling

Formering: Gyter på 10-20 metersdyp i mai-juni.

foto: Eivind Berulfsen

foto: Eivind Berulfsen

nfisklogo
Instagramlogo

Følg meg på instagram

patagonia-fish-logo
SA Volantis Camo
Sa BFT
logo

Bli en patreon supporter

           Flyteline

  Nye Volantis Camo SA

winston logo

        Min fluestang

     Mitt vader utstyr

Sponsorer

redigton

      Min nye fluesnelle

org.nr. 99 57 98 115    oppdatert 29.02.2021

youtubereklame